Odpovědné fungování

Snažíme se promítat prvky odpovědnosti a udržitelnosti do každodenního fungování. Pracujeme s naším dodavatelským řetězcem a vyžadujeme odpovědnost a zároveň zapojujeme neziskové organizace a sociální podniky jako dodavatele služeb. Každý rok měříme uhlíkovou stopu, kterou naše činnost zanechává. Zaměřujeme se na oblasti, které jsou pro nás jakožto nevýrobní firmu kritické, a to je doprava a spotřeba papíru a energií. V meziročním srovnání se nám podařilo snížit uhlíkovou stopu na zaměstnance o 33,1 %. Ve všech kancelářích třídíme odpad, pijeme kohoutkovou vodu a pracujeme na omezování plýtvání.

Jsme náročným a společensky odpovědným odběratelem

Klademe mimořádný důraz na kvalitu a spolehlivost služeb, které poskytujeme našim klientům, s nimiž usilujeme o vybudování dlouhodobých vztahů. Jsme nejen dodavatelem, ale také odběratelem, a proto se snažíme stejná kritéria přenášet do vztahů s našimi dodavateli a nakupovat odpovědně.

  • V rámci veškerých našich aktivit věnujeme velkou pozornost společenské odpovědnosti. Myšlenku odpovědného podnikání se snažíme přenést i na naše dodavatele.
  • V rámci řízení nákupu a vztahů s dodavateli disponujeme definovaným procesem výběrového řízení pro naše významné a strategické dodavatele.
  • Mezi hlavní výběrová kritéria patří kvalita výrobků a služeb, spolehlivost, stabilita a reputace dodavatele včetně jeho společenské odpovědnosti, cena a dodací podmínky.
  • Poskytujeme auditorské služby, a proto je naším významným kritériem při výběru dodavatele otázka nezávislosti.
  • Vedle definovaných postupů pro výběrová řízení jsme zavedli tzv. etický kodex dodavatele KPMG v České republice, který začleňujeme do dodavatelských smluv.
  • V tomto etickém kodexu zavazujeme naše dodavatele zejména k dodržování veškerých zákonů, lidských práv a etiky a k ochraně životního prostředí.
  • Realizujeme více než 80 % našich nákupů od tuzemských společností a podnikatelů.
  • Pravidelně nakupujeme zboží a služby od společností zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Sledujeme naši uhlíkovou stopu

Jakožto poskytovatelé služeb máme výhodu oproti výrobním společnostem, ale i přesto si uvědomujeme, že naše podnikatelská činnost zanechává dopad na životním prostředí.

V pravidelných intervalech proto monitorujeme uhlíkovou stopu a průběžně se snažíme snižovat dopady našeho podnikání na životní prostředí. Od roku 2010 jsme členem globální iniciativy KPMG, která sleduje dopad a aktivity ke snížení uhlíkové stopy. Mezi lety 2010–2015 se podařilo překonat cíl snížit uhlíkovou stopu členských firem o 15 % na zaměstnance. Globálně KPMG snížila uhlíkovou stopu o 16,6 % na zaměstnance. V České republice se nám podařilo snížit uhlíkovou stopu o 28,7 % na zaměstnance KPMG Česká republika.

2016 2020

V rámci strategického období 2016–2020 jsme si globálně stanovili cíl snížit uhlíkovou stopu členských firem o dalších 10 % na zaměstnance.

2016 2017

Mezi lety 2016 a 2017 se naše uhlíková stopa snížila o 33,1 % na zaměstnance KPMG Česká republika. Stalo se tak jednak vlivem snížení nalétaných kilometrů, jednak díky menší spotřebě elektřiny (spotřeba elektřiny byla ovlivněna i probíhající rekonstrukcí v období srpen–prosinec, pro příští rok očekáváme nárůst spotřeby elektřiny) a také díky nárůstu počtu zaměstnanců.

Mezi oblasti, které je s ohledem na povahu našeho podnikání důležité sledovat, patří především spotřeba papíru a služební cesty. Jejich indikátory jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Uhlíkovou stopu sledujeme a měříme vždy za kalendářní rok.

Služební cesty autem

Vzdálenost (km/rok)
Emise (CO2/rok)
Najeté kilometry Emisní faktor Emise
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Benzín
Vozidla vlastněná KPMG 45 600 25 297 32 185 26 186 35 494 0,1974 0,2009 0,1913 0,1918 0,1857 9 002 5 082 6 156 5 024 6 591
Vozidla v pronájmu 24 400 35 446 31 487 46 660 40 355 0,1974 0,2009 0,1913 0,1918 0,1857 4 817 7 120 6 022 8 951 7 494
Služební cesty osobními auty zaměstnanců 307 900 295 277 298 691 268 257 236 874 0,1974 0,2009 0,1913 0,1918 0,1857 60 783 59 315 57 128 51 462 43 988
Služební cesty autem (benzín) celkem 377 900 356 020 362 363 341 103 312 723 74 601 71 517 69 306 65 437 58 073
Nafta
Vozidla vlastněná KPMG 729 500 529 519 531 068 461 407 374 815 0,1814 0,1772 0,1823 0,1831 0,1788 132 331 93 831 96 824 84 470 67 017
Vozidla v pronájmu 193 100 176 784 197 249 172 876 170 323 0,1814 0,1772 0,1823 0,1831 0,1788 35 028 31 326 35 962 31 648 30 454
Služební cesty osobními auty zaměstnanců 327 500 316 872 304 872 295 229 371 529 0,1814 0,1772 0,1823 0,1831 0,1788 59 409 56 150 55 584 54 048 66 429
Služební cesty autem (nafta) celkem 1 250 100 1 022 175 1 033 189 929 512 916 667 226 768 181 306 188 371 170 166 163 900
Služební cesty autem celkem 1 628 000 1 379 195 1 395 552 1 270 615 1 229 390 301 369 252 824 257 677 235 602 221 973

Služební cesty letadlem

Vzdálenost (km/rok)
Emise (CO2/rok)
Nalétané kilometry Emisní faktor Emise
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Krátké lety
(Lety kratší než 500 km)
Všechny třídy 170 108 200 965 61 428 197 267  117 262 0,172276 0,155040 0,157570 0,278670 0,267440 29 387 31 157 9 679 54 972 31 360
Ekonomická třída 924 665 912 894 925 548 930 341 715 331 0,096984 0,083730 0,087950 0,165080 0,158450 89 678 76 437 81 402 153 581 113 344
Středně dlouhé lety
(Lety mezi 500-1 600 km)
Business třída 23 335 28 555 3 866 29 100 20 730 0,145465 0,125600 0,131950 0,247610 0,237670 3 394 3 587 510 7 205 4 927
Třída neznámá 0,101768 0,087900 0,089740 0,168440 0,161030
Ekonomická třída 765 293 761 142 767 363 1 150 848 1 334 690 0,087437 0,079600 0,080240 0,146780 0,151190 66 915 60 587 61 573 168 922 201 792
Dlouhé lety
(Lety delší než 1 600 km)
Ekonomická třída Premium 18 619 18 264 22 109 89 700 46 224 0,139903 0,127350 0,128400 0,234840 0,241890 2 605 2 326 2 839 21 065 11 181
Business třída 221 589 385 834 445 736 545 391 532 321 0,253584 0,230820 0,232710 0,425650 0,438430 56 191 89 058 103 727 232 146 233 386
První třída 0,349769 0,318370 0,320980 0,604730
Třída neznámá 0,119783 0,111160 0,104770 0,197450
Služební cesty letadlem celkem 2 123 609 2 307 653 2 226 050 2 942 647 2 766 557 248 171 263 152 259 731 637 891 595 990

Služební cesty vlakem

Vzdálenost (km/rok)
Emise (CO2/rok)
Najeté kilometry Emisní faktor Emise
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Služební cesty vlakem 155 667 133 021 93 222 203 108 204 255 0,0276 0,0276 0,0276 0,0121 0,0123 4 296 3 671 2 573 2 466 2 502

Spotřeba papíru

Počet zakoupených listů
Počet zakoupených listů
2013 2014 2015 2016 2017
Klasický papír 4 533 000 4 289 500 4 520 250 3 960 850 3 152 750
Hlavičkový papír 113 554 107 877 113 680 118 000 63 000
Celková spotřeba papíru 4 646 554 4 397 377 4 632 930 4 078 850 3 215 750

ISO 14001

Pro posílení ochrany životního prostředí i kontrolu a minimalizaci možných rizik znečištění kterékoli jeho složky jsme v naší společnosti zavedli integrovaný systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001. V říjnu 2017 jsme úspěšně prošli recertifikačním procesem a získali tak osvědčení ISO 14001 s platností do roku 2020.

Zelená firma

Dlouhodobě jsme zapojeni v projektu Zelená firma společnosti REMA systém, který se zaměřuje primárně na sběr vysloužilých firemních elektrozařízení a baterií. Kromě firemního elektroodpadu se mohou zapojit i sami zaměstnanci a přinést svá vlastní vysloužilá elektrozařízení. Během fiskálního roku 2016 jsme tak pomohli ekologicky zlikvidovat 105,15 kg, během roku 2017 celkem 123,65 kg a během roku 2018 pak 167 kg drobného elektroodpadu, který donesli naši zaměstnanci.

Počet zlikvidovaného elektroodpadu (kg/rok)

Edukativní kampaně pro zaměstnance

V průběhu celého roku zaměstnance informujeme o dopadech jejich činnosti na životní prostředí a motivujeme je k jejich minimalizaci. Pozitivně tak ovlivňujeme uhlíkovou stopu nejen naší firmy, ale také domácností našich zaměstnanců.