Úvodní slovo

Radek Halíček

Řídící partner KPMG Česká republika

Radek Halíček

Uplynulý hospodářský rok pro nás byl v mnoha ohledech úspěšný. Jeho výrazným bodem byla náročná rekonstrukce pražské kanceláře. Původně jsme zvažovali stěhování do nových prostor, ale nakonec jsme se přiklonili k udržitelnější variantě zůstat a zrekonstruovat karlínskou budovu, v níž už delší dobu sídlíme. Jde o ideální lokalitu s výbornou dostupností veřejnou dopravou. Během 12 měsíců stavby tak prošlo masivní úpravou více než 10 000 metrů čtverečních kancelářských prostor.

K rekonstrukci jsme přistoupili i proto, že chceme, aby se naši zaměstnanci cítili dobře, měli příjemné, inspirativní, moderní a zdravější pracovní prostředí. Naše firemní kultura je velmi otevřená a spolupracujeme napříč týmy. Abychom k sobě měli blíže, propojili jsme nově jednotlivá patra centrálním schodištěm. Každé poschodí získalo prostory pro neformální setkávání zaměstnanců. Významně jsme také investovali do vzniku nové klientské zóny s ojedinělým výhledem na centrum Prahy.

Nezapomněli jsme ani na prvky ochrany životního prostředí jako třeba modernizace kolárny, integrované koše na třídění odpadu ve všech patrech, šetrné automatické osvětlení nebo zabudované filtry na kohoutkovou vodu. Celá rekonstrukce probíhala za plného provozu, což je v českém prostředí ojedinělý přístup. Chtěl bych na tomto místě ještě jednou poděkovat všem kolegům za shovívavost a pochopení během stavebních úprav.

Růst a rozvoj našich lidí je pro nás důležitý. Každý rok proto rozšiřujeme nabídku školení a hledáme nové možnosti rozvoje, které doplňují i projekty společenské odpovědnosti nebo expertního dobrovolnictví. Těší mě, že podle průzkumu Universum jsme pro studentky nejatraktivnějším zaměstnavatelem a nejvíce přátelskou firmou z poradenských společností. I proto se v náborové kampani „Vyrostly jsme“ představilo šest úspěšných žen z řad našich kolegyň.

Společenská odpovědnost je přirozenou součástí naší firemní kultury a naší činností přispíváme k naplňování Cílů udržitelného rozvoje.